Od stymulacji do wypełnienia

„Od stymulacji do wypełnienia” – autologiczna holistyka zabiegowa: osocze bogato płytkowe, fibryny bogato płytkowe, autologiczny wypełniacz tkankowy (ATR).

Pierwsze publikacje naukowe dotyczące zastosowania osocza bogato płytkowego (PRP) ukazały się z końcem lat 90.XX w., a za twórcę metody uważa się prof. Marxa.

Wykazano, że u pacjentów, w których stosowano metodę PRP, proces gojenia postępował szybciej, a dolegliwości bólowe były zdecydowanie mniejsze niż u pacjentów nie poddanych działaniu preparatu. Wydaje się, że najskuteczniejszą metodą pozyskania PRP jest wirowanie krwi na mniejszych prędkościach, zgodnie z metodyką LCC (ang. low centrufugation concept). Pozwala to na uzyskanie bardziej skoncentrowanego produktu płytkowo – leukacytarnego.

Prace dotyczące fibryny bogatopłytkowej (PRF) ukazały się kilka lat później, a za twórcę metody uważa się francuskiego anestezjologa Josepha Choukruna.

PRF jest preparatem, który otrzymujemy z krwi pacjenta podczas odpowiedniej procedury odwirowania i wyizolowania tej frakcji. To trójwymiarowa struktura w przestrzeni której umiejscowione są płytki krwi, krwinki białe oraz koórki macierzyste (1-2%HSc). Fibryna zapewnia dłuższe utrzymywanie się preparatu w miejscu podania i jego dłuższe działanie w porównaniu do osocza bogato płytkowego. Czynniki wzrostu oraz komórki macierzyste uwalniane z przestrzeni siatki fibrynowej silnie stymulują odnowę biologiczną tkanek. Zaletą metody jest fakt, iż materiał jest łatwy do pozyskania, nietoksyczny, nie powoduje reakcji alergicznych. Badania porównawcze wykazały, iż fibryna bogato płytkowa ma pozytywny efekt na gojenie ran i regenerację tkanek.

Podczas wykładu zaprezentowano wyniki badań własnych z zastosowania PRF w medycynie estetycznej, w tym skany USG skóry pokazujące zwiększenie gęstości skóry, będące wynikiem zabiegów z użyciem PRF, oraz makrofotografie obrazujące efekty zabiegów. Szczególną uwagę zwrócono na autologiczny wypełniacz tkankowy (ATR/ATR+) i jego procedurę przygotowania opracowaną przez autorów.

ATR to autologiczny bogato białkowy preparat przygotowany całkowicie z krwi pacjenta. Procedura pozwala na uzyskanie 6-9 ml materiału wypełniającego. ATR jest preparatem biokompatybilnym i bezpiecznym. Po podaniu ulega całkowitej resorpcji w ciągu 2-3 miesięcy, a okres ten wydłuża się przy powtarzalności zabiegu. Procedura podania oraz uzyskane efekty estetyczne są porównywalne do tej z zastosowaniem wypełniaczy na bazie kwasu hialuronowego.

Podczas prezentacji pokazano sposób przygotowania preparatu oraz fotografie pacjentów przed i po podaniu preparatu. Na podstawie dostępnego piśmiennictwa omówiono również doświadczenia innych autorów w przygotowaniu i zastosowaniu ATR.

dr n.med.Lidia Majewska