Regulamin Akcji Czerniak

 1. Organizatorem Akcji Czerniak jest ESME CLINIC z siedzibą przy ul. Lwowskiej 1/U16, 30-548 Kraków („Organizator”).
 2. Celem akcji jest zachęcenie lokalnej społeczności do profilaktycznych badań skóry.
 3. Miejscem odbywania się akcji jest ESME CLINIC należąca do Organizatora znajdująca się przy ul. Lwowskiej 1/U16 w Krakowie.
 4. Na zasadach określonych w niniejszym regulaminie Organizator bezpłatnie, w ramach akcji, udziela świadczeń zdrowotnych mających na celu diagnostykę zmian skórnych.
 5. Uczestnikiem akcji może być każda osoba, który ukończyła 18 rok życia i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu („Uczestnik”).
 6. Rejestracja Uczestnika stanowi warunek skorzystania z bezpłatnych badań.
 7. Uczestnicy będą badani zgodnie z kolejnością zapisów.
 8. Każdy Uczestnik może tylko raz podejść do poszczególnego badania, chyba że lekarz lub inna osoba z personelu Organizatora, z ważnych powodów, postanowi inaczej.
 9. Osoby przebywające na terenie realizacji akcji mają obowiązek stosowania się do zaleceń Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku, zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników oraz przestrzegania kolejności przyjęcia Uczestników.
 10. W akcji nie mogą uczestniczyć osoby pod wpływem alkoholu lub pod wpływem innych używek a także osoby, które swoim zachowaniem będą zakłócały spokój personelu Organizatora, a także spokój innych Uczestników.
 11. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zakazu niewprowadzania zwierząt na teren ESME CLINIC, za wyjątkiem osób niewidomych albo niedowidzących poruszających się z psem przewodnikiem.
 12. Organizator może utrwalać przebieg akcji, zachowania uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz dokumentować poszczególne etapy badań.
 13. Uczestnik przystępując do badań wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku na potrzeby Organizatora.
 14. Przystąpienie do akcji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w akcji.
 15. Organizator ma prawo dokonać zmian w niniejszym regulaminie bez podania przyczyny w dowolnym terminie informując o tym w formie publikacji na stronie internetowej www.esmeclinic.pl.

ESME Clinic uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość", którego celem jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19 przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalanie na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij