Regulamin bonów upominkowych

REGULAMIN

Korzystania z bonów upominkowych

 • Bony Upominkowe upoważniają do skorzystania z usług MEDYCYNY ESTETYCZNEJ w ESME CLINIC zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Bonu.
 • Bony mają charakter imienny. Może z nich korzystać jedynie osoba, na którą opiewa Bon.
 • Bony są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu – w tym okresie należy wykorzystać wykupione zabiegi. Po upływie terminu ważności Bonu, jego w całości lub w części niewykorzystana wartość zostaje utracona.
 • Bon można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.
 • W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty prosimy o kontakt z recepcją pod nr tel. 668-508-004.
 • Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji, że formą płatności za umawiany zabieg będzie Bon Upominkowy.
 • W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, Bon Upominkowy uznany zostaje za zrealizowany.
 • Bon należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.
 • Bony nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Bonów, które opiewają na kwotę wyższą, niż wartość wykorzystanych usług.
 • Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Bonu, jeżeli wartość usług, z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Bonu.
 • Płatności Bonem nie można łączyć z promocjami i rabatami.
 • W przypadku utraty lub zniszczenia Bonu Upominkowego należy niezwłocznie skontaktować się z recepcją ESME CLINIC.
 • Integralną częścią Bonów Upominkowych jest niniejszy Regulamin, który na życzenie jest udostępniany w recepcji ESME CLINIC. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.