RODO

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH –  INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy* , że Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Estetyka dr n. med. Lidia Majewska  z siedzibą w Krakowie 30-548, ul. Lwowska 1 lok. 16, biuro@esmeclinic.pl. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy również,  iż:

  • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych są dostępne u Administratora;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych, prowadzenia, przechowywania, udostępniania dokumentacji medycznej oraz dokonywania rozliczeń za udzielone świadczenia zdrowotne. Dane wykorzystywane są również w celach marketingowych oraz do zarządzania rezerwacjami terminów wizyt, konsultacji i zabiegów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich skorygowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. W przypadku uzasadnionych wątpliwości posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi (po 25 maja 2018r.) do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy i świadczenia usług medycznych w w/w placówce.

Administratora danych obowiązują przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania** , a także w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzecznika praw Pacjenta*** . Zgodnie z zapisami Ustawy, dane niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej, o których mowa w art. 25, nie mogą zostać usunięte.

*tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.

**tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024.

*** tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 159, z późn. zm.

 

OŚWIADCZENIE PACJENTA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Ja, niżej podpisany/-a ………………….……………………………………………………………………………………..

niniejszym, zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO*) wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Estetyka dr n. med. Lidia Majewska z siedzibą  w Krakowie, ul. Lwowska 1 lok. 16. Tym samym:

  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych wrażliwych tj. danych dotyczących stanu zdrowia, dla potrzeb związanych ze świadczeniem usług medycznych i kosmetologicznych, dokonywania rozliczeń z tego tytułu, a także prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej przez Estetyka dr n. med. Lidia Majewska z siedzibą w Krakowie, ul. Lwowska 1 lok. 16.
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym moich danych teleadresowych dla celów związanych z potwierdzaniem i odwoływaniem wizyt w placówce za pośrednictwem systemu telefonicznego i SMS przez Estetyka dr n. med. Lidia Majewska z siedzibą w Krakowie, ul. Lwowska 1 lok. 16.
  • niniejszym wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody** na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych związanych wyłącznie z działalnością placówki Estetyka dr n. med. Lidia Majewska z siedzibą w Krakowie, ul. Lwowska 1 lok. 16.

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki wymienione w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, a zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w zrozumiały sposób.

Miejsce, data i podpis Pacjenta……………………………………………………………………………………………………….

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

** odpowiednie skreślić

Rezerwuj wizytę

ESME Clinic uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość", którego celem jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19 przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalanie na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij