RODO

Polityka prywatności

 1. Administratorem moich danych osobowych jest firma:

ESTETYKA dr nauk Medycznych Lidia Majewska, ul. Zygmunta Miłkowskiego 3/701, 30-349 Kraków, tel. 668 508 004, e-mail: biuro@esmeclinic.pl.

 1. W sprawie moich danych osobowych, mam możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych za pomocą adresu e-mail biuro@esmeclinic.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
  1. udzielenia świadczeń zdrowotnych, innych z zakresu medycyny i kosmetologii, prowadzenia, przechowywania, udostępniania dokumentacji medycznej oraz dokonywania rozliczeń za udzielone świadczenia zdrowotne. Dane wykorzystywane są również w celach marketingowych oraz do zarządzania rezerwacjami terminów wizyt, konsultacji  i zabiegów
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
  5. art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: 
  1. podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie
  2. organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
  2. zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
   • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem zlecenia lekarza,
  3. przesyłania pacjentom materiałów marketingowych (dane te będą przetwarzane dopóki Administrator posiada ważną zgodę pacjenta lub też do momentu wyrażenia sprzeciwu, jeśli podstawą jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora).
 6. W granicach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Podania danych osobowych jest konieczne do realizacji usług.
 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 10. Posiada Pani/Pan możliwość cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

W przypadku Klientów rezerwujących terminy wizyt przez serwis ZnanyLekarz, zgodnie z art. 14 ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO Administrator dodatkowo informujemy, że:

 1. Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych jest serwis ZnanyLekarz.
 2. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu.

 

Polityka Plików Cookies

 

Co to są pliki cookies (ciasteczka)?

To niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu, podczas odwiedzania różnych stron www w Internecie.

Plik „cookie” zazwyczaj zawiera podstawowe informacje na temat strony www,  informacje, jak długo ustawiony jest czas istnienia plików na Twoim komputerze, przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną www.

Pliki cookie pozwalają aby można było w możliwie płynny sposób korzystać ze stron www. Zgodnie z prawem możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, w przypadku, gdy jest to niezbędne do funkcjonowania naszej strony (art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne).

Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy Twojej zgody!

W związku z tym, iż niektóre pliki cookies wykorzystywane przez naszą stronę www stanowią dane osobowe informujemy iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest ESTETYKA dr nauk Medycznych Lidia Majewska, ul. Zygmunta Miłkowskiego 3/701, 30-349 Kraków, tel. 668 508 004, e-mail: biuro@esmeclinic.pl.
 2.  Dostawca naszej strony www przechowuje zapytania https kierowane do serwera.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • zapewnienia podstawowych funkcji naszej strony internetowej takich jak nawigacja po stronie www i dostęp do bezpiecznych obszarów 
  • dostarczenia Ci usług, ofert i komunikatów dopasowanych do Twoich preferencji oraz w celu analizowania ruchu na stronie (jeżeli wyraziłeś stosowną (dobrowolną) zgodę)
 4. W przeglądarkach internetowych (np. Mozilla Firefox, Chrome) istnieje wiele sposobów kontroli plików cookie, które są przechowywane na komputerze. Przykładowo, możesz zablokować pliki cookie lub zezwolić na ich obsługę. Możesz wybrać też konkretne witryny, z których pliki cookie będą akceptowane do obsługi. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików Cookies najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalności strony.
 5. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych i przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.