Monika Wołek

team-image

dermatolog

Dr Monika Wołek

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie odbywam szkolenie specjalizacyjne z dermatologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Dermoskopowego (IDS).
Doskonalę swoje umiejętności uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach oraz kursach z zakresu dermatologii, która jest moją pasją.