Badanie barwnikowych znamion skórnych

PODSTAWOWE INFORMACJE

Badanie dermatoskopowe i wideodermatoskopowe polega na oglądaniu i ocenie znamion barwnikowych (plamki, pieprzyki, znamiona) w powiększeniu i w odpowiednim oświetleniu.

Jest to niebolesna i nieinwazyjna metoda pozwalająca na wczesne wykrycie nowotworowych zmian skórnych, w tym czerniaka złośliwego. W trakcie badania dermatolog rejestruje zmiany fotograficznie i wyświetla je na ekranie komputera, co umożliwia dokładną analizę obrazu. Oceniany jest kształt, barwa, struktura, wielkość i średnica zmiany. Rejestracja fotograficzna umożliwia kontrolę zmian w czasie i porównywanie ich w kontekście ewentualnej progresji.

Czas trwania badania:

Zależny jest od ilości znamion, średnio ok. 30 – 60 minut.
Diagnostyka pojedynczych znamion (do 3) – 10-15 minut.

Wskazania

  • pojawienie się na skórze nowych zmian barwnikowych lub zmiana w wyglądzie starych znamion: powiększenie, zmiana koloru, kształtu, krwawienie, świąd
  • obecność licznych znamion barwnikowych na powierzchni skóry,
  • jasna skóra, ( typ I i II)
  • czerniak złośliwy u członków rodziny pacjenta

Przeciwwskazania

  • brak

Przed badaniem

  • w przypadku zmian na twarzy nie nakładaj na nie makijażu przed badaniem
  • zaleca się wykonanie badania na skórze nieopalonej (ok. 4 tygodnie po ostatniej ekspozycji na słońce)

Po badaniu

  • jeśli lekarz zakwalifikował zmiany skórne do usunięcia, umów się na ich niezwłoczne usunięcie chirurgiczne wraz z badaniem histopatologicznym
  • zgłaszaj się na badania kontrolne wytypowanych zmian zgodnie z zaleceniami lekarza (co 3-6 miesięcy)
  • pamiętaj o regularnym samobadaniu i kontroli znamion barwnikowych, każda zmiana ich wielkości, kształtu, koloru powinna być sygnałem do umówienia się do kontroli dermatologicznej